Kategori: Araştırma yazıları

Uluslararası Hukukta Çevre Hakkı

NESLİHAN PELVAN Tüm canlıların ortak yaşam alanı çevreyi oluşturur. Çevre hakkı ise, dayanışma hakları gibi belirli bir topluluk halinde yaşam anlayışını ifade eder ve toplumsal yaşama katılanların tümünün çabalarını birleştirmesiyle gerçekleşebilir. Bu hakkı da içine alan “çevre hukuku”, kamu hukukunun bir dalıdır ve 20. yüzyılda ortaya çıkmıştır. İnsanlar arasındaki dayanışmayı gerçekleştirmek; ortak değerlerin dayanışma yoluyla…
Devamı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve AİHM Kararlarının Türk Hukukuna Etkisi

CEREN ÖZBEK Genel olarak; ‘‘İnsanların doğuştan, vazgeçilmez ve devredilmez bir takım haklara sahip olduğu, bu hakların devletten önce geldiği ve devletin görevinin bu hakları tanıyarak geliştirmek olduğu fikri özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra yeniden canlanmıştır ve yeni arayışlar içine girilmiştir.’’ Bu bağlamda Avrupa çapında insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü savunmak amacıyla 1949 yılında Avrupa…
Devamı