Kategori: 2013-2014

Opinio Iuris Sive Necessitatis

AKİF ERDEM Latince bir hukuk terimi olarak “opinio iuris sive necessitatis (kısaca; opinio iuris)” ifadesiyle formüle edilen bu kavramın sözlük anlamı “hukuk veya gereklilik düşüncesi” dir[1]. Günümüz modern uluslararası kamu hukuku sistemi içerisinde bu kavram, teamül (custom, coutume) kurallarının oluşturulması usulünde karşımıza çıkmaktadır. Teamül kurallarının oluşumu gibi çatı bir faaliyetin alt unsurlarından olması hasebiyle öncelikle…
Devamı

Çocuk Haklarının Korunmasında Uluslararası Hukuk: Lanzarote Sözleşmesi Ve Türk Hukuku Uygulaması

AYŞE YANIK On sekiz yaşından küçük olanlarla ilgili kurallar çocuk hukukunun temelini oluşturur. Çocuk Hukuku; devletçe tanınmış ve herkesçe uyulması yine devletçe zorla (yaptırımla) sağlanmış olan toplumsal davranış kuralları anlamına gelen ‘hukukun’ çocuklara özgü dalıdır.[1] Çocuklar toplumumuzun en fazla korunmayı gereksinen kesimidir. Bedensel, zihinsel, maddi yönden en güçsüz ve en bağımlı insanlar çocuklardır. Fiziksel şiddete…
Devamı

İnternet Yasaklarının Hukuki Dayanakları, İnsan Hakları Boyutu, Türkiye’deki ve Dünyadaki Uygulamalar

MUSTAFA ÇALIŞKAN Kısaltma Cetveli AB: Avrupa Birliği ABD: Amerika Birleşik Devletleri CDA: Communications Decency Act COPA: Child Online Protect Act CIPA: Child’s Internet Protection Act SOPA: Stop Online Piracy Act PIPA: Protect Intellectual Propert Act TCK: Türk Ceza Kanunu TDK: Türk Dil Kurumu TİB: Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı   İÇİNDEKİLER   GİRİŞ KAMU HUKUKU VE İNTERNET…
Devamı

Uluslararası Hukukta Çevre Hakkı

NESLİHAN PELVAN Tüm canlıların ortak yaşam alanı çevreyi oluşturur. Çevre hakkı ise, dayanışma hakları gibi belirli bir topluluk halinde yaşam anlayışını ifade eder ve toplumsal yaşama katılanların tümünün çabalarını birleştirmesiyle gerçekleşebilir. Bu hakkı da içine alan “çevre hukuku”, kamu hukukunun bir dalıdır ve 20. yüzyılda ortaya çıkmıştır. İnsanlar arasındaki dayanışmayı gerçekleştirmek; ortak değerlerin dayanışma yoluyla…
Devamı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve AİHM Kararlarının Türk Hukukuna Etkisi

CEREN ÖZBEK Genel olarak; ‘‘İnsanların doğuştan, vazgeçilmez ve devredilmez bir takım haklara sahip olduğu, bu hakların devletten önce geldiği ve devletin görevinin bu hakları tanıyarak geliştirmek olduğu fikri özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra yeniden canlanmıştır ve yeni arayışlar içine girilmiştir.’’ Bu bağlamda Avrupa çapında insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü savunmak amacıyla 1949 yılında Avrupa…
Devamı