Kategori: Araştırma yazıları

AÇIK BANKACILIK KAPSAMINDA MÜŞTERİ SIRRI ve KVKK BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

AÇIK BANKACILIK KAPSAMINDA MÜŞTERİ SIRRI ve KVKK BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Yazar: Direnç Dilara Konaçoğlu Editör: Tuna Özabuş Açık Bankacılık Nedir? İngiltere kökenli olan ”açık bankacılık”, bankacılık işlemlerinde kullanılan finansal verilerin üçüncü taraflarla çeşitli amaçlar doğrultusunda paylaşıldığı bir kurum olarak tarif edilebilir. Açık bankacılık hizmetleri Türk hukukunda Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK) tarafından yayımlanan, Bankaların Bilgi Sistemleri…
Devamı

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞMA YAPAN İŞÇİNİN HAFTA TATİLİ ÜCRETİNE HAK KAZANIP KAZANAMAYACAĞI MESELESİ

Yazar: Emir Özergen Editör: Rabia Öztürk Giriş Hafta tatili, İş Kanunu’nda yer alan bazı koşulların gerçekleşmesi şartıyla işçinin çalışmasa dahi normal ücretine hak kazandığı zaman aralığıdır. Bu zaman diliminin haftanın hangi günü olacağı konusunda İş Kanunu’nda kesin bir hüküm bulunmasa da konu en az 24 saat olacağı şeklinde düzenlenmiştir. Çalışmamız esas olarak Avrupa Birliği uyum…
Devamı

CEZAEVİ YÖNETİMİNDE İNSAN HAKLARINI YANSITAN BİR YAKLAŞIM; CEZAEVİ KOŞULLARI VE İHLALLERİ

Yazar: Ayşenur GÜR Editör: Tuna ÖZABUŞ ÖZET  Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkındaki 5275 sayılı Kanun’un 3.maddesine göre; ‘’Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı ile temel amaç, hükümlülerin, yeniden suç işlemelerini engelleyici etkenleri güçlendirmek, toplumsal kurallara saygılı ve sorumluluk taşıyan bir hayat biçimine uyumlarını kolaylaştırmaktır.’’ Buna göre hükümlü ve tutuklunun insan onuruna aykırı ve kötü koşullarda…
Devamı

TÜRKİYE’DE PARALEL İTHALAT

Yazar: Ege BEKAR* Editör: Tuna ÖZABUŞ** Bu yazıda özellikle Türkiye’de ticari hayatın çokça içerisinde olan paralel ithalat, unsurları, ülkemizdeki düzenlenişi ve uygulamalarıyla ilgili temel bilgilere ulaşabilirsiniz. Öncelikle paralel ithalatın ne olduğunun ve hangi ilkeler ışığında ortaya çıktığının incelenmesinde fayda vardır. Bilindiği üzere tescilli ürün pazarlayan şirketlerin sahip oldukları markalar ve üzerinde hak sahibi oldukları bu markalardan doğan birtakım hakları…
Devamı

ESKİ YUGOSLAVYA VE RUANDA ASKERİ CEZA MAHKEMELERİ

Yazar: Tuna Özabuş Editör: Alper Arslantaş A. Mahkemelerin Kuruluşu Eski Yugoslavya ve Ruanda Askeri Ceza Mahkemeleri’nin kuruluşundan önceki geçmiş dönemlerde de galip tarafın yenilen tarafı savaş suçlusu olarak kabul ettiği kişileri – özellikle devlet adamlarını – sorguya çekmesine ve cezalandırmasına rastlanmaktaydı. Ancak devletin ceza sorumluluğu yerine kişilerin ceza sorumlulukları I. Dünya Savaşı sonunda gündeme gelmiş…
Devamı

ANTARKTİKA ANTLAŞMALAR SİSTEMİ, EKSİLERİ, TÜRKİYE’NİN ANTARKTİKA POLİTİKALARI

Yazarlar: Elmas İLHAN[1] Melike SOY[2] Beyza Hilal AKYURT[3] Editör: Rabia ÖZTÜRK  Giriş Güney Kutbunda yer alan Antarktika; Dünya’nın en soğuk, rüzgârlı ve kuru kıta parçasıdır. Büyüklük bakımından en büyük 5. kıta olan Antarktika’nın %90’ı buzullarla kaplıdır. Kıta Doğu ve Batı Antarktika olmak üzere iki ana bölgeye ayrılır. 1959 yılında, 12 ülke Antarktika’nın içindeki ve çevresindeki…
Devamı

SAVAŞ VE SİLAHLI ÇATIŞMALAR SIRASINDA MEYDANA GELEN ÇOCUKLARA YÖNELİK HAK İHLALLERİNİN BM ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ

Yazar: Merve TAŞ Editör: Rabia ÖZTÜRK BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme kendi ülkesinin kanunlarına göre daha erken yaşta reşit olanlar hariç 18 yaşını doldurmamış her kişiyi “çocuk”olarak kabul etmektedir. Çocuklar yetişkinlerden pek çok noktada ayrılır. Dünyaya daha yeni gelmiş olmanın verdiği merak duygusuyla ve hayal güçlerinin genişliğiyle her biri nevi şahsına münhasır olan çocukların ne…
Devamı

REKABET KURULU TARAFINDAN İZMİR KUYUMCULAR ODASINA YÖNELİK VERİLEN 16-35/603-268 Sayılı İHLAL KARARININ REKABET HUKUKU UNSURLARI DOĞRULTUSUNDA İNCELENMESİ

Yazar: Tolga KUTSAL Editör: Alper ARSLANTAŞ Kısaltmalar AT: Avrupa Topluluğu ATA: Avrupa Topluluğu Anlaşması ATAD: Avrupa Topluluğu Adalet Divani Bkz.: Bakınız C.: Cilt RG: Resmî Gazete RKHK: Rekabetin Korunması Hakkında Kanun S: Sayı s: Sayfa TTK: Türk Ticaret Kanunu vb.: ve benzeri GİRİŞ:             Rekabet (Competition) kavramı liberal ekonomi modelinin önemli getirilerinden biridir. Filolojik olarak Arapça…
Devamı

Teknoloji Hukuku ya da Hukuk Teknolojisi

Yazar: Ege BEKAR Editör: Emrecan ÇETİN Teknoloji Hukuku ya da Hukuk Teknolojisi Giriş Çoklarının dile getirdiği üzere medeniyet ve hukuk yaşıt kavramlardır. Birbirini çok yakından ilgilendiren bu iki kavram, haliyle gelişimlerini ve evrimlerini de birlikte sürdürmüştür ve sürdürmektedir. Medeniyet tarihinin tüm evrelerine şahitlik etmiş ve insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda, insanla gelişmiş ve değişmiş olan hukuk; günümüz…
Devamı