Kategori: Araştırma yazıları

ESKİ YUGOSLAVYA VE RUANDA ASKERİ CEZA MAHKEMELERİ

Yazar: Tuna Özabuş Editör: Alper Arslantaş A. Mahkemelerin Kuruluşu Eski Yugoslavya ve Ruanda Askeri Ceza Mahkemeleri’nin kuruluşundan önceki geçmiş dönemlerde de galip tarafın yenilen tarafı savaş suçlusu olarak kabul ettiği kişileri – özellikle devlet adamlarını – sorguya çekmesine ve cezalandırmasına rastlanmaktaydı. Ancak devletin ceza sorumluluğu yerine kişilerin ceza sorumlulukları I. Dünya Savaşı sonunda gündeme gelmiş…
Devamı

ANTARKTİKA ANTLAŞMALAR SİSTEMİ, EKSİLERİ, TÜRKİYE’NİN ANTARKTİKA POLİTİKALARI

Yazarlar: Elmas İLHAN[1] Melike SOY[2] Beyza Hilal AKYURT[3] Editör: Rabia ÖZTÜRK  Giriş Güney Kutbunda yer alan Antarktika; Dünya’nın en soğuk, rüzgârlı ve kuru kıta parçasıdır. Büyüklük bakımından en büyük 5. kıta olan Antarktika’nın %90’ı buzullarla kaplıdır. Kıta Doğu ve Batı Antarktika olmak üzere iki ana bölgeye ayrılır. 1959 yılında, 12 ülke Antarktika’nın içindeki ve çevresindeki…
Devamı

SAVAŞ VE SİLAHLI ÇATIŞMALAR SIRASINDA MEYDANA GELEN ÇOCUKLARA YÖNELİK HAK İHLALLERİNİN BM ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ

Yazar: Merve TAŞ Editör: Rabia ÖZTÜRK BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme kendi ülkesinin kanunlarına göre daha erken yaşta reşit olanlar hariç 18 yaşını doldurmamış her kişiyi “çocuk”olarak kabul etmektedir. Çocuklar yetişkinlerden pek çok noktada ayrılır. Dünyaya daha yeni gelmiş olmanın verdiği merak duygusuyla ve hayal güçlerinin genişliğiyle her biri nevi şahsına münhasır olan çocukların ne…
Devamı

REKABET KURULU TARAFINDAN İZMİR KUYUMCULAR ODASINA YÖNELİK VERİLEN 16-35/603-268 Sayılı İHLAL KARARININ REKABET HUKUKU UNSURLARI DOĞRULTUSUNDA İNCELENMESİ

Yazar: Tolga KUTSAL Editör: Alper ARSLANTAŞ Kısaltmalar AT: Avrupa Topluluğu ATA: Avrupa Topluluğu Anlaşması ATAD: Avrupa Topluluğu Adalet Divani Bkz.: Bakınız C.: Cilt RG: Resmî Gazete RKHK: Rekabetin Korunması Hakkında Kanun S: Sayı s: Sayfa TTK: Türk Ticaret Kanunu vb.: ve benzeri GİRİŞ:             Rekabet (Competition) kavramı liberal ekonomi modelinin önemli getirilerinden biridir. Filolojik olarak Arapça…
Devamı

Teknoloji Hukuku ya da Hukuk Teknolojisi

Yazar: Ege BEKAR Editör: Emrecan ÇETİN Teknoloji Hukuku ya da Hukuk Teknolojisi Giriş Çoklarının dile getirdiği üzere medeniyet ve hukuk yaşıt kavramlardır. Birbirini çok yakından ilgilendiren bu iki kavram, haliyle gelişimlerini ve evrimlerini de birlikte sürdürmüştür ve sürdürmektedir. Medeniyet tarihinin tüm evrelerine şahitlik etmiş ve insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda, insanla gelişmiş ve değişmiş olan hukuk; günümüz…
Devamı

3402 SAYILI KADASTRO KANUNU’NUN 12’NCİ MADDESİNİN, MÜLKİYET HAKKINA HÂKİM OLAN; “HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE VE ZAMANAŞIMINA TABİ OLMAMA” İLKESİ KAPSAMINDA İNCELEMESİ

Yazar:Vakkas Batuhan KARATULUK* Editör: Emrecan Çetin ÖZ Hukuk alanında en çok karşılaştığımız hususlardan bir tanesi istisnalardır. Kanunun emredici hükümlerine dâhi gelebilen bu istisnaların amacı, genellikle; hak kaybının önlenmesi veya toplum çıkarının sağlanması olarak belirtilebilir. Bu durumun en güzel örneklerinden birini de; 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 12’nci maddesinin üçüncü fıkrası oluşturur. Tasfiye edici nitelikte olan Kadastro…
Devamı

FIRST LADY; DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI

Yazarlar: Beyza Hilal AKYURT *  Biran ARIKAN** Deniz ONUK*** Editör: Rabia ÖZTÜRK GİRİŞ Genel itibariyle First Lady terimi Amerika Birleşik Devletler Başkanı’nın eşini ifade etse ve farklı ülkelerde farklı isimlerde anılsa da[1] Başkan, Cumhurbaşkanı eşlerini tüm dünyada kabul görmüş ve herkesçe benimsenmiş First Lady terimi ile genellemek uygundur.  Üst paragrafta en basit anlamıyla tanımını yaptığımız First…
Devamı

AVRUPA DİJİTAL STRATEJİSİ ve DİJİTAL PİYASALAR YASASI

Yazarlar: Eren ÖZER*, Eylül BOZAN** Editör: Muhammet Sait TATAR Dijital teknolojiler, günlük yaşamımızı, çalışma ve iş yapma rutinlerimizi, seyahat alışkanlıklarımızı, birbirimizle iletişim kurma şeklimizi derinden etkiliyor. Sosyal medya, e- ticaret ve dijital şirketler dünyamızı devamlı olarak değiştiriyor. Bu şirketler, bir araya getirildiğinde, tamamen yeni ve daha önce görmediğimiz seviyelerde değer yaratımına yol açabilecek, sürekli artan…
Devamı

AVRUPA’DAKİ VE OSMANLI DEVLETİ’NDEKİ KANUNLAŞTIRMA HAREKETLERİNE GENEL BİR BAKIŞ

Yazar: Muhammet Sait Tatar Editör: Rabia Öztürk Giriş Siyasi otoritelerin kural koyarken başvurdukları yollardan biri kanunlaştırmalar olmuştur. Tarihi süreç içerisinde çeşitli kanun yapma yöntemleri kullanılmıştır. Modern anlamda kanunlaştırma hareketleri ise 18. yüzyılın sonlarına doğru başlamıştır. Özellikle, sonradan Code Napoleon olarak adlandırılacak olan Code Civil’in yani Fransız Medeni Kanunu’nun 1804 yılında yürürlüğe girmesinden sonra Avrupa’da modern…
Devamı