Kategori: 2020-2021

FIRST LADY; DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI

Yazarlar: Beyza Hilal AKYURT *  Biran ARIKAN** Deniz ONUK*** Editör: Rabia ÖZTÜRK GİRİŞ Genel itibariyle First Lady terimi Amerika Birleşik Devletler Başkanı’nın eşini ifade etse ve farklı ülkelerde farklı isimlerde anılsa da[1] Başkan, Cumhurbaşkanı eşlerini tüm dünyada kabul görmüş ve herkesçe benimsenmiş First Lady terimi ile genellemek uygundur.  Üst paragrafta en basit anlamıyla tanımını yaptığımız First…
Devamı

AVRUPA DİJİTAL STRATEJİSİ ve DİJİTAL PİYASALAR YASASI

Yazarlar: Eren ÖZER*, Eylül BOZAN** Editör: Muhammet Sait TATAR Dijital teknolojiler, günlük yaşamımızı, çalışma ve iş yapma rutinlerimizi, seyahat alışkanlıklarımızı, birbirimizle iletişim kurma şeklimizi derinden etkiliyor. Sosyal medya, e- ticaret ve dijital şirketler dünyamızı devamlı olarak değiştiriyor. Bu şirketler, bir araya getirildiğinde, tamamen yeni ve daha önce görmediğimiz seviyelerde değer yaratımına yol açabilecek, sürekli artan…
Devamı

MİCROSOFT DAVASI TEMELİNDE YENİ EKONOMİK PAZARLARA HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI

Yazar: Furkan POLAT Editör: Emrecan ÇETİN Özet Bu yazı üç ana başlık dahilinde bir akış sunacaktır. Yazı içerisinde yeni ekonomik pazar tanımı yapılacaktır, sonra veri kullanımı ve pazar hakimiyetine giriş yapılıp en nihayetinde Microsoft Davası ve pazara hakim durumun kötüye kullanılmasına ilişkin kısmi detaylı dava sürecinden bahsedilecektir. 1.Yeni Ekonomik Pazarlar İşletmeler sanayi devrimi öncesi daha…
Devamı

AVRUPA’DAKİ VE OSMANLI DEVLETİ’NDEKİ KANUNLAŞTIRMA HAREKETLERİNE GENEL BİR BAKIŞ

Yazar: Muhammet Sait Tatar Editör: Rabia Öztürk Giriş Siyasi otoritelerin kural koyarken başvurdukları yollardan biri kanunlaştırmalar olmuştur. Tarihi süreç içerisinde çeşitli kanun yapma yöntemleri kullanılmıştır. Modern anlamda kanunlaştırma hareketleri ise 18. yüzyılın sonlarına doğru başlamıştır. Özellikle, sonradan Code Napoleon olarak adlandırılacak olan Code Civil’in yani Fransız Medeni Kanunu’nun 1804 yılında yürürlüğe girmesinden sonra Avrupa’da modern…
Devamı

AMERİKA’DA BİR KIVILCIM: ÜREME VE CİNSEL SAĞLIK HAKKININ TARİHİNDE ROE V. WADE KARARININ YERİ

Yazar: Ayşe Ezgi Öner Editör: Muhammet Sait Tatar Uluslararası Af Örgütü verilerine göre günümüzde 23 Avrupa ülkesinde trans bireylerin cinsel kimliklerinin yasal olarak kabulü için kısırlaştırılması beklenmekte, her yıl ortalama 47000 gebe kadın yasa dışı ve sağlıksız yollarla yapılan kürtaj sonucu doğan komplikasyonlardan ölmekte, 76 ülke eşcinsel ilişkiyi mücrimleştirmekte, 14 milyonu aşkın ergenlik çağında kız çocuğu tecavüz…
Devamı