Uluslararası Ceza Mahkemesi

Hazırlayanlar : ALİCAN ÇALIŞKAN, SEHER ECE AYDIN   ULUSLARARASI CEZA HUKUKUNUN GELİŞİMİ         Genel  hatlarıyla uluslararası hukuk, küreselleşme ve uluslararası toplumun ihtiyaçları çerçevesinde yaklaşık 300 yıllık geçmişe sahip bir alan olmasına rağmen uluslararası ceza hukuku, uluslararası hukuka nazaran daha geç gelişim göstermiş bir alandır. Anılan tarihsel dönemin üniter ulus devletlerinin dönemi olmasının ve…
Devamı