Kategori: 2016-2017

Milletlerarası Tahkim

YAZAR: GİZEM KILIÇ- YASEMİN KIZILBAĞLI Tahkim, millî ve milletlerarası düzenlemelere göre tarafların serbestçe iradesine istinat eden ve ticari uyuşmazlıkların en yaygın çözüm yolu olarak tercih edilen bir yargılama usulüdür. Devletler ve milletlerarası anlaşma koyucuları, usul hukukuna hakim temel adalet ilkelerini dikkate alarak tahkim kurumunu korumak amacıyla oldukça sınırlı sayıda emredici kuralla müdahale etmektedir. Tahkim kavramı…
Devamı

Jean-Pıerre Bemba – Uluslararası Ceza Mahkemesinin (ICC) Landmark Davası

Yazar: Katarina Dandarova Çeviri: Mustafa Cansu Editör: Ahmet Okutan Demokratik Kongo Cumhuriyeti eski başkan yardımcısı Jean-Pierre Bemba 21 Mart 2016’da insanlığa karşı iki suçtan (cinayet ve tecavüz) ve üç savaş suçundan (cinayet, tecavüz ve yağma) dolayı suçlu bulundu. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin bu kararı, kendi kısa tarihinin en dikkat çekicilerinden biri oldu. Neden böyle? Bay Bemba,…
Devamı

Kültürel Mirasın Yıkılması

   YAZAR: SULTAN ÖZEL Kültür varlıkları insanlığın tarihinin somut belgeleridir. Bir toplumun hatta geçmişten günümüze yaşayan her canlının bıraktığı izlerdir. Kültür varlıkları doğal etkenler, insanların tahrip etmeleri ve bilinçli yıkımlar; yok olmalarına, zarar görmelerine neden olmaktadır. Kültürel değerlerin korunması için öncelikle insanlar bilinçlendirilmeli, gerekli onarım, sağlamlaştırma ve doğru restorasyon çalışmalarında devlet ve sivil toplum örgütleri…
Devamı

Milletlerarası Tahkimin Yapısal Ayrımı: Ad Hoc Tahkim ve Kurumsal Tahkim

Hazırlayan: Sefa GÖRÜNMEZ       Günümüzde, teknolojinin çok hızlı gelişmesi ve buna bağlı olarak teknolojinin getirdiği yeniliklerle ulaşımın, haberleşmenin oldukça kolaylaşması dünyayı daha küçük bir yer haline getirmiştir. Dünyanın bu şekilde evrilmesi başta ticari ilişkiler olmak üzere farklı uyruklardan insan ilişkilerinin hızla çoğalmasına neden olmuştur. Şüphesiz ki insan ilişkilerinin bu şekilde çoğalması beraberinde birçok…
Devamı

Uluslararası Silahlı Çatışmalar Hukuku

Hazırlayan: İlayda Çelik    Editör: Dilan Karataş               Uluslararası silahlı çatışma hukuku, devletlerin birbirlerine karşı silahlı kuvvet kullanımını düzenleyen hukuk dalıdır ve gelişimi çok eski tarihlere dayanmaktadır. Uluslararası silahlı çatışma hukuku temellerini Orta Çağa kadar çekmek mümkündür. Ancak temelde kurallar ‘vicdan’ anlayışıyla başlamış olsa da modern anlamda uluslararası hukuk 19.yy’ın…
Devamı

Alan Adında Yerelleşme Adımları ve Medeni Kanun Koruması

YAZAR: Muhammed Süheyl KARAKAYA     Bir kişinin adının bir internet sitesinin alan adıyla aynı olması mümkündür. Peki kişi adının haksız kullanıldığını düşünüyorsa ne yapmalıdır? Sitenin sahibinin veya kişinin tacir olup olmamasına göre bu konu çeşitli ihtilaflar doğurabilecektir. Özellikle TMK 24-26 arası tanımlanan koruma imkanlarının uygulanabilirliği bu yazıda ele alınacaktır. Son bölümde ise  alan adı tahsisinde…
Devamı

Milletlerarası Tahkim Kanunu’na Göre Tahkim Şartı veya Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları ve Hükümleri

Hazırlayan: Göktan Godollar Türkiye’de gerçekleşecek olan milletlerarası nitelikteki tahkim süreçlerinde uyulması gereken esas ve usulü düzenleyen 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu’na göre tahkim şartı veya sözleşmesi: Tarafların sözleşmeden kaynaklansın veya kaynaklanmasın aralarında mevcut bir hukuki ilişkiden doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların tümünün veya bazılarının tahkim yolu ile çözümlenmesi konusunda yaptıkları anlaşmadır.[1]             Adı anılan Kanun, tahkim…
Devamı

Sosyal Medyada Nefret Söyleminin Önlenmesine Dair Sözleşme

Yazar: MELİS MENDERES Avrupa Komisyonu, Facebook, Twitter, Youtube ve Microsoft gibi internet ve bilişim şirketleri ile birlikte 31 Mayıs 2016 tarihinde uluslararası alanda etkili bir protokol imzaladı.    Bu protokolün esas amacı ise ırkçılık ve zenofobi (yabancı düşmanlığı) ile mücadele ederek nefret suçu teşkil eden söylemleri bu platformlardan uzak tutmak olarak özetlenebilir.    Nefret söylemi, ırkçılık…
Devamı

Asimetrik Tahkim Anlaşması ve Örnekleri

Hazırlayan: Zeliha ÖZPINAR Tarafların aralarındaki bir hukuki ilişkiden doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların devlet mahkemeleri yerine, hakem adı verilen kendi seçtikleri kimselerin çözümlemesine bıraktıkları sözleşmeye tahkim anlaşması denir. Sözleşme veya sözleşme dışı bir hukuki ilişkiden kaynaklanan bu uyuşmazlıkların; taraflar arasında herhangi bir fark, üstünlük veya öncelik gözetilmeden tahkime havale edilebilmesi tahkim anlaşmasında esas olandır. Bununla beraber…
Devamı