Kategori: Araştırma yazıları

3402 SAYILI KADASTRO KANUNU’NUN 12’NCİ MADDESİNİN, MÜLKİYET HAKKINA HÂKİM OLAN; “HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE VE ZAMANAŞIMINA TABİ OLMAMA” İLKESİ KAPSAMINDA İNCELEMESİ

Yazar:Vakkas Batuhan KARATULUK* Editör: Emrecan Çetin ÖZ Hukuk alanında en çok karşılaştığımız hususlardan bir tanesi istisnalardır. Kanunun emredici hükümlerine dâhi gelebilen bu istisnaların amacı, genellikle; hak kaybının önlenmesi veya toplum çıkarının sağlanması olarak belirtilebilir. Bu durumun en güzel örneklerinden birini de; 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 12’nci maddesinin üçüncü fıkrası oluşturur. Tasfiye edici nitelikte olan Kadastro…
Devamı

FIRST LADY; DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI

Yazarlar: Beyza Hilal AKYURT *  Biran ARIKAN** Deniz ONUK*** Editör: Rabia ÖZTÜRK GİRİŞ Genel itibariyle First Lady terimi Amerika Birleşik Devletler Başkanı’nın eşini ifade etse ve farklı ülkelerde farklı isimlerde anılsa da[1] Başkan, Cumhurbaşkanı eşlerini tüm dünyada kabul görmüş ve herkesçe benimsenmiş First Lady terimi ile genellemek uygundur.  Üst paragrafta en basit anlamıyla tanımını yaptığımız First…
Devamı

AVRUPA DİJİTAL STRATEJİSİ ve DİJİTAL PİYASALAR YASASI

Yazarlar: Eren ÖZER*, Eylül BOZAN** Editör: Muhammet Sait TATAR Dijital teknolojiler, günlük yaşamımızı, çalışma ve iş yapma rutinlerimizi, seyahat alışkanlıklarımızı, birbirimizle iletişim kurma şeklimizi derinden etkiliyor. Sosyal medya, e- ticaret ve dijital şirketler dünyamızı devamlı olarak değiştiriyor. Bu şirketler, bir araya getirildiğinde, tamamen yeni ve daha önce görmediğimiz seviyelerde değer yaratımına yol açabilecek, sürekli artan…
Devamı

MİCROSOFT DAVASI TEMELİNDE YENİ EKONOMİK PAZARLARA HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI

Yazar: Furkan POLAT Editör: Emrecan ÇETİN Özet Bu yazı üç ana başlık dahilinde bir akış sunacaktır. Yazı içerisinde yeni ekonomik pazar tanımı yapılacaktır, sonra veri kullanımı ve pazar hakimiyetine giriş yapılıp en nihayetinde Microsoft Davası ve pazara hakim durumun kötüye kullanılmasına ilişkin kısmi detaylı dava sürecinden bahsedilecektir. 1.Yeni Ekonomik Pazarlar İşletmeler sanayi devrimi öncesi daha…
Devamı

AVRUPA’DAKİ VE OSMANLI DEVLETİ’NDEKİ KANUNLAŞTIRMA HAREKETLERİNE GENEL BİR BAKIŞ

Yazar: Muhammet Sait Tatar Editör: Rabia Öztürk Giriş Siyasi otoritelerin kural koyarken başvurdukları yollardan biri kanunlaştırmalar olmuştur. Tarihi süreç içerisinde çeşitli kanun yapma yöntemleri kullanılmıştır. Modern anlamda kanunlaştırma hareketleri ise 18. yüzyılın sonlarına doğru başlamıştır. Özellikle, sonradan Code Napoleon olarak adlandırılacak olan Code Civil’in yani Fransız Medeni Kanunu’nun 1804 yılında yürürlüğe girmesinden sonra Avrupa’da modern…
Devamı

AMERİKA’DA BİR KIVILCIM: ÜREME VE CİNSEL SAĞLIK HAKKININ TARİHİNDE ROE V. WADE KARARININ YERİ

Yazar: Ayşe Ezgi Öner Editör: Muhammet Sait Tatar Uluslararası Af Örgütü verilerine göre günümüzde 23 Avrupa ülkesinde trans bireylerin cinsel kimliklerinin yasal olarak kabulü için kısırlaştırılması beklenmekte, her yıl ortalama 47000 gebe kadın yasa dışı ve sağlıksız yollarla yapılan kürtaj sonucu doğan komplikasyonlardan ölmekte, 76 ülke eşcinsel ilişkiyi mücrimleştirmekte, 14 milyonu aşkın ergenlik çağında kız çocuğu tecavüz…
Devamı

Platon ve Farabi’nin İdeal Devletleri

Yazar: Batın Aydın Editörler: Emrecan Çetin, Rabia Öztürk Platon’un Devlet Görüşü Antik Yunan düşünürlerinin en çok önem verdiği konulardan birisi de devlet yapısının ne olduğu ve ideal devlet düzeninin nasıl olacağı konusudur. Bu düşünürlerin ortaya attığı görüşlerin en popüleri diyebileceğimiz görüşler ise Platon’a aittir. Yazının bu bölümünde çok ayrıntılı olmamakla birlikte Platon’un bu görüşlerine odaklanılacaktır.…
Devamı

KİTAP İNCELEMESİ: BİR CEZA AVUKATININ ANILARI

YAZAR: Muhammet Sait TATAR EDİTÖR: Rabia ÖZTÜRK Geçtiğimiz yaz bir sohbet esnasında, avukatlık mesleğinde uzun yıllarını doldurmuş çok değerli bir büyüğüm önermişti Bir Ceza Avukatının Anıları’nı. Halihazırda okuduğum birçok kitap olduğu için hemen edinememiş ancak okuma listeme eklemiştim. Geçtiğimiz günlerde bir kitapçıda tesadüf ettim kitaba. Bir solukta okudum. Kısa ama son derece çarpıcı bir kitaptı. Franz…
Devamı

ADLİ MİMARİ

Yazar: Mine AKPINAR  Editör: İlayda ÇELİK  Delil, ceza muhakemesinde bir suçun gerçekten işlenip işlenmediğini ortaya çıkaracak önemli bir kavramdır. Zira yargılamanın gerçekleşmesi için öncelikle suç olan bir fiilin gerçekleşmesi gerekmektedir sonrasında deliller vasıtasıyla fiil tekrar canlandırılarak hâkimin karar vermesi sağlanmaktadır. Bu sebeple, ceza muhakemesinde “delil serbestîsi” ilkesi benimsenmektedir.   Delil serbestîsi ilkesine göre “(1) her şey kanıt olabilir, (2) ilgililer kanıt ileri sürebilir,…
Devamı