Tahkim Söyleşileri – 2

 

Hazırlayanlar: İLAYDA ÇELİK, EZGİ AYHAN

Editörler: CEREN ÖZBEK, IRMAK USTA

Milletlerarası Ticaret Odası (MTO/ICC) – MTO Genç Hakemler Forumu (ICC YAF)

ICC YAF Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Koordinasyon Temsilcisi Sayın Av. Gül Yanık’a ICC ve ICC YAF ile ilgili sorularımızı cevapladığı ve kendi çalışma hayatına ilişkin noktaları bizimle paylaştığı için gönülden teşekkür ediyoruz.

gül pic

 

  • Tahkim alanında ne zaman ve nasıl çalışmaya başladınız? Tahkimle ne zamandır ilgileniyorsunuz?

Hukuk okuduğum zamanlarda uluslararası tahkim hakkında bir konferansa katıldım. Bu konferansın kariyer hedeflerim ile örtüşüğünü gördüm. Yasal stajım için uzmanlığı uluslararası tahkim olan, en üst düzey hukuk firmalarına başvuru yaptım. 2008’de, esas çalışma alanı ulusal ve uluslararası tahkim olan bir hukuk firmasında çalışmaya başladım.

 

 

  • MTO ve Milletlerarası Tahkim Divanı’nı genel olarak açıklayabilir misiniz? Bu organizasyonda MTO Genç Hakemler Forumu’nun rolü nedir?

MTO, şirketler ve diğer kuruluşların, dünya ekonomisinde meydana gelen önemli değişimlerin doğasını ve önemini gözetmesini ve takip etmesini sağlayan uluslararası bir kuruluştur. MTO, dünya ekonomisi yararını gözeterek, karşılıklılık esasına dayanan bir tutumla iş dünyasındaki ilişkileri yürütülmesinde yardımcı, etkili ve saygın bir kanal oluşturur.

Milletlerarası Tahkim Divanı, uluslararası davaların tahkimle çözümünde dünyadaki öncü kuruluşudur.

Milletlerarası Tahkim Divanı’nda, yaygın bir şekilde “Divan” olarak bilinir, her yıl birçok farklı ekonomik, politik ve sosyal sisteme sahip ülkeden tarafların, hakemlerin ve avukatların tahkimlerde yer alması, organizasyonun yaygınlığını kanıtlar niteliktedir. Tahkim ve Arabuluculuk Kuralları Divan’dan ulaşabileceğiniz 865 numaralı belge kapsamındadır.

Divan üyelerinin profesyonel, hukuki ve kültürel altyapılarının çeşitliliği Divan’ın günlük işlerine ve karar sürecine zenginlik getirmektedir.

Divan, dünyanın en deneyimli ve ünlü uluslararası tahkim merkezlerinden biridir. Divan, MTO Tahkim Kuralları altında belirlenmiş işlevlerini yerine getirir ve devamlı olarak doğan herhangi bir usuli engelde tarafların ve hakemlerin bunu aşmaları için onlara yardım etmeye çabalar.

Divan işlevlerini yerine getirirken, kararların hukuk düzeninde icra edilebilirliğini sağlamak üzere tüm çabayı sarf etme konusunda özen gösterir.

MTO Genç Hakemler Forumu (The ICC Young Arbitrators Forum (ICC YAF)), deneyimli uygulamacılardan kariyer gelişimi ve tahkimin ilgi alanında bulunan konuları öğrenmek adına oluşturulmuş bir forumdur.

MTO Genç Hakemler Forumu, etkinlikleri ile genç uygulamacıların uluslararası tahkime ilişkin gelişmelerden haberdar olma şansına sahip olmaları için bir platform sağlamayı amaçlamaktadır. Forum kariyer gelişimi, eğitim ve iletişim ağı oluşturmak için oldukça elverişlidir.

  • Türkiye’de düzenlenen MTO Genç Hakemler Forumu etkinliklerinin içeriği nedir? Bu etkinlikler ile neleri hedeflediniz?

MTO Genç Hakemler Forumu etkinlikleri bu alandaki sıcak gündem maddelerine odaklanıyor. Bu nedenle etkinlikleri hazırlarken genç uygulamacılar için en ilgi çekici konuları bulmak adına detaylı araştırmalar yapıyoruz. Sadece teori üzerinde durmayıp aynı zamanda konuşmacılardan pratiğe ilişkin tecrübelerini paylaşmalarını da talep ediyoruz. Ayrıca genç uygulamacıların aktif olarak katılabildiği Farazi Dava (Mock Case) etkinlikleri düzenliyoruz.

Temel amacımız MTO uyuşmazlık çözüm servislerini üyelere tanıtmak ve onların bu konuda gelişmesini sağlamak adına eğitim programları, toplantılar ve sosyal etkinlikler düzenlemektir. MTO Genç Hakemler Forumu’nun bir başka amacı da genç profesyonellere iletişim ağlarını genişletmeleri, kendilerini tanıtmaları ve tecrübe aktarımı sağlayacakları ilişkiler kurmaları şansı vermektir.

  • Türkiye’de MTO Genç Hakemler Forumu adına nasıl temsilci oldunuz ve ne kadar süredir temsilcisisiniz? Gelecekte forumla alakalı planlarınız nelerdir?

Öncelikle Türkiye’de ve yurt dışında MTO Genç Hakemler Forumu çalışmalarına katıldım. Bu çalışmalarda aktif olarak yer almak ve takımın bir parçası olmak istedim. Her iki yılda bir, adaylar ülkelerinin temsilcisi olmak için başvurabiliyor. Başvurumu yaptım ve Eylül 2014’te kabul edildim. O tarihten beri MTO Genç Hakemler Forumu temsilcisiyim.

Bizim bölgemizin, Orta Doğu, Afrika ve Türkiye, uluslararası tahkimde en önemli bölgelerden biri olması sebebiyle biz bu bölgede organizasyonlarımızı en ilgi çekici ve eğitici nitelikte devam ettirmeyi planlıyoruz.

  • Son olarak bu alanda çalışmak isteyen genç avukatlara ne öneriyorsunuz?

MTO Genç Hakemler Forumu üyesi olmalarını ve bizim etkinliklerimize katılmalarını öneririm. Üye olmak oldukça kolay ve ücretsiz. Adaylar web sitemize girip , “Join the ICC YAF” linkine tıklayarak üyelik formunu doldurdukları zaman üye olabilirler.