Hukuk Sözcüleri/Advocate General Nedir?

Yazar: Ege Derin Utkular

English version of this writing will be available soon

Hukuk sözcülerinin görevi nedir?

Avrupa Adalet Divanı yargıçları 9 hukuk sözcüsü tarafından desteklenir. Hukuk sözcüleri kendilerine tahsis edilen dava hakkında hukuki görüşlerini sunmakla sorumludurlar. Hukuk sözcüleri davaya dahil olan tarafları soruşturabilir. Davanın yargıçları son kararlarını vermeden önce hukuki çözümlerini sunarlar. Hukuk sözcülerine sahip olmanın arkasındaki amaç ilgili davalarda bağımsız ve adil hukuki görüşlerin sunulmasının sağlanmasıdır. Mahkeme kararlarının aksine, hukuk sözcülerinin yazılı görüşleri tek bir yazara aittir ve bu nedenle anlaşılması daha kolay olup, hukuki sorunların üstünde daha ayrıntılı bir şekilde durur. Hukuk sözcülerinin görüşleri tavsiye niteliğindedir ve mahkemeyi bağlayıcı değildir, yine de oldukça etkilidirler ve davaların bir çoğunda çözümleri takip edilir. 2003 yılı itibariyle hukuk sözcülerinin görüşlerini, mahkemenin somut olayda yeni bir hukuki sorun olduğu kanısına varması durumunda sunmaları beklenmektedir.

Hukuk sözcüleri Mahkeme son kararını vermeden önce görüşlerini sunmak zorundadırlar ve görüşleri özellikle bu aşamada çok önemlidir. Mahkemenin bu görüşlere uyma eğilimi nedeniyle, davanın ilgili tarafları hukuk sözcülerinin görüşlerini dikkatle takip ederler.

Mevcut durumda Fransa, Birleşik Krallık, İtalya, Almanya ve İspanya’dan birer kişi ve diğer 22 Avrupa Birliği üyesi ülkeden üç kişi olmak üzere toplamda 8 hukuk sözcüsü bulunur. Lizbon Antlaşması’nın ilgili hükmünün Avrupa Birliği üyesi ülkelerce kabul edilmesi durumunda, toplam hukuk sözcüsü sayısı 11’e yükselecektir. Polonya’nın sabit bir üye hakkı olacak ve diğer ülkelerin dönüşümlü hukuk sözcüsü sayısı 5’e yükselecektir.