Uluslararası Ticari Terimler(INCOTERMS)

Hazırlayan: EGE DERİN UTKULAR

   Incoterms, uluslarası ticarette tacirlerin sözleşmelerde kullandıkları ifadelerin ve terimlerin farklı şekilde yorumlanması nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıkların engellenmesi amacıyla Uluslarası Ticaret Odası (ICC) tarafından ticari teslim şekillerinin kısaltmalarla tanımlanmasıdır.

   İlk kez 1936 yılında ortaya çıkarılan Incoterms, uluslarası ticaret alanında yaşanan gelişmelere ayak uydurmak amacıyla altı kez revize edilmiş ve 2010 yılında yapılan değişiklik ile son halini almıştır. Değişiklikler, uluslararası ticarete ve ICC’ye üstün katkı sağlamış, farklı milletlerden oluşan uzman kişilerin yer aldığı gruplar tarafından yapılır.

incoterms-2010

   Bu tanımların, hukuk otoriteleri ve uygulayıcılar tarafından uluslarası ticari işlemlerde ve tedarik usullerinde yaygın bir şekilde kullanılması, Incotermlerin tercüme ve yorumlamalardan ortaya çıkan belirsizlikleri ortadan kaldırma konusunda kendisine olan güveni göstermektedir.

   Incoterms, satıcının malları alıcıya teslim etme, masrafların bölüşümü, hasarın geçişi, belgelerin düzenlenmesi, gümrükleme ve sigorta masraflarının kimin üzerinde olacağı konularına açıklık kazandırmaktadır. Üç harf şeklinde düzenlenen bu terimler, 2010 versiyonunda on bir tane olarak yayınlanmıştır.

Bu terimler ve kısa açıklamaları:

 • EXW Ex Works/ Ticari İşletmede Teslim
 • FCA Free Carrier/ Taşıyıcıya Masrafsız Olarak Belirtilen Yerde Teslim
 • CPT Carriage Paid To/ Taşıma Bedeli Ödenmiş olarak Teslim
 • CIP Carriage and Insurance Paid To/ Taşıma ve Sigorta Bedeli Ödenmiş olarak Teslim
 • DAT Delivered at Terminal/Terminalde Teslim
 • DAP Delivered at Place/ Belirtilen Noktada Teslim
 • DDP Delivered Duty Paid/ Gümrük Vergileri Ödenmiş Olarak Teslim
 • FAS Free Alongside Ship/ Geminin Yanına Teslim
 • FOB Free On Board/ Gemiye Yüklenmiş Teslim
 • CFR Cost and Freight/ Mal Bedeli ve Navlun Ödenmiş olarak Teslim
 • CIF Cost, Insurance and Freight/ Mal Bedeli Sigorta ve Navlun Ödenmiş olarak Teslim

Kaynakça:

http://www.iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/incoterms-2010/the-incoterms-rules/ (Son erişim tarihi: 07.12.2016)

https://en.wikipedia.org/wiki/Incoterms (Son erişim tarihi: 07.12.2016)